Instrukcja

Gra Featureban jest prosta i nie wymaga szczególnego przygotowania ze strony prowadzących, czy uczestników.

Z punktu widzenia organizatora konieczne jest zapewnienie:

  • dostępu do zasad gry. Szczególnie dla iteracji I (zarządzanie wizualne) i II (limity pracy w toku) pomocne może być wydrukowanie slajdów 18 i 25 z prezentacji gry, by służyły za podręczne instrukcje dla zespołów.
  • plansz (najlepiej w formacie A3, jedna na 4-osobową grupę)
  • małych karteczek Post-It (zalecane prostokątne, mniejsze niż standardowe 76×76 mm)
  • pisaków
  • dla iteracji III (metryki): dostępu do arkusza metryk w postaci papierowej lub/oraz elektronicznej na laptopie, lub tablecie, tak by grupa mogła na żywo generować omawiane metryki i wykresy
  • kilku monet na wypadek, gdyby gracze takimi nie dysponowali

Ważne jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni w zależności od ilości grających. Dobrze jest jeśli gracze mogą zająć dogodne pozycje względem planszy. Jako alternatywę do stołów i krzeseł można zastosować powieszenie planszy na flipcharcie. Jeśli prowadzący opiekuje się więcej niż jedną grupą na raz, powinien być w stanie doglądać sytuacji na wszystkich planszach.

W praktyce dobrze jest przedstawić zasady gry iteracja po iteracji na przemian z prezentacją podsumowań ze strony zespołów. Co istotne, zespoły nie powinny „resetować” planszy pomiędzy pierwszą i drugą rundą.

W zależności od ilości zespołów, ich zaangażowania, szczęścia w wyrzucaniu reszki, czy chęci do dyskusji, iteracje 1-2 mogą zająć nawet godzinę, natomiast 1-3 około 90 minut.

Więcej wskazówek znajdziecie w sekcji Doświadczenia i pomysły