Doświadczenia i pomysły

Featureban w praktyce

Jako absolutny fan metody Kanban,  staram się stosować Kanban zarówno w zarządzaniu firmą, jak i podczas konsultacji projektowych dla klientów.

W końcu 2015 prowadziłem szkolenie „Kanban – zwinne zarządzanie projektami”. Przygotowując to szkolenie szukałem prostej, nie zajmującej wiele czasu podczas szkolenia gry symulacyjnej, która w prosty sposób pokazałaby główne zasady Kanbanu. Wcześniej miałem okazję grać w grę getKanban, której początek był jednak mocno skomplikowany i która była zbyt długa, wręcz nużąca, ze względu na zbyt dużą powtarzalność elementów gry. Poszukiwania innej gry doprowadziły mnie właśnie do Featureban.

Czym więc jest Featureban?  To gra pokazująca zasady zarządzania wizualnego (visual management), rozszerzone o limity prac w toku (WIP limit), a także o metryki, w wyniku czego powstaje prosty system Kanban. W grze może uczestniczyć kilka 4-5 osobowych zespołów, może to być także jeden zespół 5-cio osobowy, tak jak na naszym szkoleniu.

Gra realizowana jest w trzech podstawowych iteracjach. Pierwsza z nich pokazuje prostą tablicę Kanban, wykorzystywaną do zarządzania zbiorem zadań określonych przez zespół. Zadania są „realizowane” zgodnie z wynikami rzutu monetą: orzeł oznacza zrealizowanie zadania, reszka zaś problem z realizacja i zablokowanie zadania. Druga iteracja wprowadza limity prac w toku (WIP limit), pokazując praktyczne znaczenie tych limitów w realizacji zadań projektowych. Natomiast iteracja trzecia wprowadza metryki systemu Kanban, takie jak: czas realizacji (lead time), wskaźnik efektywności przepływu oraz skumulowany diagram przepływu (CFD: Cumulative flow diagram).

Możliwe jest także rozszerzenie gry o kolejne iteracje, wprowadzające inne elementy podejścia Kanban. To rozszerzenie jest już jednak zadaniem prowadzącego i/lub zespołu grającego. Myśmy nie zagrali 4-tej iteracji, jednak pierwszy pomysł, jaki nasunął się w trakcie dyskusji po grze, to uwzględnienie priorytetów zadań. W ten sposób będzie można uwzględnić wartość dla klienta, uzyskiwaną w wyniku dostarczenia poszczególnych zadań, co jest jednym z kluczowych elementów Kanbanu.

Gra jest naprawdę fajna, wciągająca. Daje zespołowi grającemu duże możliwości analizy sytuacji,  jej usprawnień, a tym samym praktycznej samo-organizacji, zgodnie z filozofią Kanban. Jest stosunkowo prosta – może nawet nieco zbyt prosta, dlatego też w kolejnych grach z pewnością będę chciał wprowadzić czwartą i być może kolejne iteracje, tak by możliwie zbliżyć grę symulacyjną do praktyki projektów Kanban-owych.

Życzę więc dobrej zabawy z Featureban!

J.S.